Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Kurozwęki

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

623/KR - 2021

Adres

Kościelna 4, 28-200 Staszów

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo Prowincji Warszawskiej

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

29/2001

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615