Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

474/KR - 2021

Adres

Mianocice 51, 32-210 Książ Wielki

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Miechowski Starostwo Powiatowe w Miechowie ul. Racławicka 12 32-200 Miechów

Typ

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

90

Nr wpisu do rejestru

42