Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Czerna

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

513/KR - 2021

Adres

Czerna 110, 32-065 Krzeszowice

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Krakowski Starostwo Powiatowe w Krakowie Al. Słowackiego 20 30-037 Kraków

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

95

Nr wpisu do rejestru

28