Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Krosno

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

870/KR - 2021

Adres

Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 4A, 38-400 Krosno

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina-Miasto Krosno Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób w podeszłym wieku 63 miejsca - dla osób przewlekle somatycznie chorych 27 miejsc

Ilość miejsc

90

Nr wpisu do rejestru

13/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami