Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Krosno

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

849/KR - 2021

Adres

Kletówki 7, 38-400 Krosno

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina-Miasto Krosno Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

42

Nr wpisu do rejestru

1/1/03

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami