Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Warszawie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

274/KR - 2021

Adres

Sternicza 125, 01-350 Warszawa

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Stołeczne Warszawa

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

180

Nr wpisu do rejestru

64

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615