Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Warszawie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

274/KR - 2021

Adres

Sternicza 125, 01-350 Warszawa

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Stołeczne Warszawa

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

180

Nr wpisu do rejestru

64