Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Warszawie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

274/KR - 2021

Adres

Sternicza 125, 01-350 Warszawa

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Stołeczne Warszawa

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

180

Nr wpisu do rejestru

64

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615