Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Legionowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

324/KR - 2021

Adres

Jagiellońska 71, 05-120 Legionowo

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Legionowski

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

92

Nr wpisu do rejestru

5

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615