Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

324/KR - 2021

Adres

Jagiellońska 71, 05-120 Legionowo

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Legionowski

Typ

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

92

Nr wpisu do rejestru

5

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615