Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Ciechanowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

238/KR - 2021

Adres

Batalionów Chłopskich 12, 06-413 Ciechanów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Ciechanowski

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

105

Nr wpisu do rejestru

87

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami