Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

238/KR - 2021

Adres

Batalionów Chłopskich 12, 06-413 Ciechanów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Ciechanowski

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

105

Nr wpisu do rejestru

87

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615