Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Kombatant Olsztyn

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

542/KR - 2021

Adres

Juliana Fałata 23k, 10-211 Olsztyn

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Olsztyn

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku

Ilość miejsc

143

Nr wpisu do rejestru

PS.II.SK.9013-25/0612.02.2007 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami