Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Klęczany

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

489/KR - 2021

Adres

Klęczany 169, 33-394 Klęczany

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Nowosądecki Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 33-300 Nowy Sącz

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

66

Nr wpisu do rejestru

57

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami