Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Kaszub w Stawiskach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

666/KR - 2021

Adres

Stawiska 41, 83-431 Stary Bukowiec

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gdańska Fundacja Dobroczynności ul. Ogarna 29/30, 80-826 Gdańsk

Rodzaj placówki

30 dla osób w podeszłym wieku, 20 dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

50

Nr wpisu do rejestru

46

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami