Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej KALINA

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

825/KR - 2021

Adres

Pułaskiego 66a, 16-400 Suwałki

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Suwałki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

195

Nr wpisu do rejestru

-

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615