Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Kalina w Lublinie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1014/KR - 2021

Adres

Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Lublin

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

124

Nr wpisu do rejestru

11018

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami