Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Jutrzenka

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2616/KR - 2021

Adres

Przechodnia 8, 59-900 Zgorzelec

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Zgorzelecki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

114

Nr wpisu do rejestru

19/2002

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami