Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2616/KR - 2021

Adres

Przechodnia 8, 59-900 Zgorzelec

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Zgorzelecki

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

114

Nr wpisu do rejestru

19/2002

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615