Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

333/KR - 2021

Adres

Leśniczówka Mienia 300, 05-319 Cegłów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Miński

Typ

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

105

Nr wpisu do rejestru

15