Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

333/KR - 2021

Adres

Leśniczówka Mienia 300, 05-319 Cegłów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Miński

Rodzaj placówki

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

105

Nr wpisu do rejestru

15

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615