Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Jedlicze

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Zadzwoń

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615

Nr w rejestrze KRDO

2854/KR - 2021

Adres

ul. Kościuszki 5, 38-460 Jedlicze

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina Jedlicze Wojewoda Podkarpacki

Typ

dla osób w podeszłym wieku - 10 miejsc, dla osób przewlekle somatycznie chorych -20 miejsc

Ilość miejsc

30

Nr wpisu do rejestru

1/1/21

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615