Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej JAWOR

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

833/KR - 2021

Adres

Leśna 11, 16-050 Michałowo

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat białostocki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

85

Nr wpisu do rejestru

-

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615