Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Jarosław

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

858/KR - 2021

Adres

Plac Mickiewicza 4, 37-500 Jarosław

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Jarosławski Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

95

Nr wpisu do rejestru

2/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615