Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Wejherowo

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

688/KR - 2021

Adres

Jana Przebendowskiego 1, 84-200 Wejherowo

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Wejherowski Starostwo Powiatowe ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

75

Nr wpisu do rejestru

35

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami