Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Iwonicz

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

875/KR - 2021

Adres

Długa 1, 38-440 Iwonicz

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

18/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615