Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

508/KR - 2021

Adres

Sołtysowska 13d, 31-589 Kraków

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” ul. Łanowa 41 30-725 Kraków

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

67

Nr wpisu do rejestru

25

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami