Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1015/KR - 2021

Adres

Archidiakońska 7, 20-113 Lublin

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Lublin

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych (dla kobiet)

Ilość miejsc

55

Nr wpisu do rejestru

39203

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615