Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

814/KR - 2021

Adres

Sikorskiego 222, 18-400 Łomża

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Na zlecenie powiatu łomżyńskiego Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku – 30 miejsc oraz filia Domu w Kownatach 85 – 20 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

50

Nr wpisu do rejestru

-

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami