Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

283/KR - 2021

Adres

Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Piaseczyński

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

500

Nr wpisu do rejestru

75