Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

283/KR - 2021

Adres

Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Piaseczyński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

500

Nr wpisu do rejestru

75

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami