Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

448/KR - 2021

Adres

Szpitalna 53, 33-100 Tarnów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Tarnów Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych - 154 miejsca dla osób w podeszłym wieku - 10 miejsc

Ilość miejsc

164

Nr wpisu do rejestru

70

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami