Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

466/KR - 2021

Adres

Raba Wyżna 435a, 34-721 Raba Wyżna

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul. M. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku - 10 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych - 24 miejsca

Ilość miejsc

34

Nr wpisu do rejestru

60

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami