Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. Rafała Kalinowskiego

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

461/KR - 2021

Adres

Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Wadowicki Starostwo Powiatowe ul. Batorego 2 34-100 Wadowice

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

114

Nr wpisu do rejestru

85

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami