Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

265/KR - 2021

Adres

Garbarska 35 , 26-600 Radom

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Radom

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

45

Nr wpisu do rejestru

68