Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

265/KR - 2021

Adres

Garbarska 35 , 26-600 Radom

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Radom

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

45

Nr wpisu do rejestru

68

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615