Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1010/KR - 2021

Adres

Ametystowa 22 , 20-577 Lublin

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Lublin

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle i somatycznie chorych

Ilość miejsc

64

Nr wpisu do rejestru

42348

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami