Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1024/KR - 2021

Adres

Kwiatowa 1, 22-300 Krasnystaw
Filia: Dom w Ostrowie Krupskim,
Filia: Dom w Stężycy Nadwieprzańskiej,
Filia: Dom w Bzowcu,

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Krasnostawski

Rodzaj placówki

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (ilość miejsc 175)
dla osób przewlekle somatycznie chorych (ilość miejsc 35)
dla osób przewlekle somatycznie chorych (ilość miejsc 30)
dla osób przewlekle psychicznie chorych (ilość miejsc 55)

Ilość miejsc

295

Nr wpisu do rejestru

42552

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615