Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

498/KR - 2021

Adres

Adolfa Nowaczyńskiego 1, 30-336 Kraków

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina Miejska Kraków Prezydent Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3⁄4 31-004 Kraków

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

175

Nr wpisu do rejestru

15

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami