Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im Św. Brata Alberta

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

268/KR - 2021

Adres

Kawęczyńska 4B, 03-772 Warszawa

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Stołeczne Warszawa

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

106

Nr wpisu do rejestru

57

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615