Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im Św. Brata Alberta

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

268/KR - 2021

Adres

Kawęczyńska 4B, 03-772 Warszawa

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Stołeczne Warszawa

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

106

Nr wpisu do rejestru

57

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami