Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

463/KR - 2021

Adres

Dworska 150, 34-144 Izdebnik

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Wadowicki Starostwo Powiatowe ul. Batorego 2 34-100 Wadowice

Typ

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

78

Nr wpisu do rejestru

87