Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder Kałków – Godów

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

608/KR - 2021

Adres

Godów 88, 27-225 Pawłów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Starachowicki

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

88

Nr wpisu do rejestru

13/2000

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami