Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II Gorzyce

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2458/KR - 2021

Adres

Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat wodzisławski

Typ

osoby stare (podeszły wiek) oraz osoby niepełnosprawne fizycznie

Ilość miejsc

218

Nr wpisu do rejestru

PS.II-9014/63/02