Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. O. Pio w Mogilnie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

488/KR - 2021

Adres

Mogilno 233, 33-326 Mogilno

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Tymon Klimek Mogilno 233 33-326 Mogilno

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku - 24 miejsca dla osób przewlekle somatycznie chorych - 28 miejsc

Ilość miejsc

52

Nr wpisu do rejestru

56

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami