Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście n/Pilicą

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

325/KR - 2021

Adres

Bielińskiego 26, 26-420 Nowe Miasto

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

50

Nr wpisu do rejestru

7

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami