Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1049/KR - 2021

Adres

Bartosza Głowackiego 26, 20-060 Lublin
Filia Nr 1: ul. Miernicza 10, 20-805 Lublin

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Lublin

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych (ilość miejsc 98)
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (ilość miejsc 19)

Ilość miejsc

117

Nr wpisu do rejestru

41699

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615