Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej Kotlin

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

378/KR - 2021

Adres

Parkowa 5, 63-220 Kotlin

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Jarociński

Typ

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

123

Nr wpisu do rejestru

64