Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1046/KR - 2021

Adres

Tadeusza Kościuszki 1, 21-150 Kock

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Lubartowski

Typ

dla osób w podeszłym wieku (33 miejsca) dla osób przewlekle somatycznie chorych (32 miejsca) oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych (15 miejsc)

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

46419