Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1046/KR - 2021

Adres

Tadeusza Kościuszki 1, 21-150 Kock

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Lubartowski

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku (33 miejsca) dla osób przewlekle somatycznie chorych (32 miejsca) oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych (15 miejsc)

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

46419

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami