Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

296/KR - 2021

Adres

Północna 18, Bramki, 05-870 Błonie

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Warszawski Zachodni

Rodzaj placówki

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

170

Nr wpisu do rejestru

22

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615