Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

296/KR - 2021

Adres

Północna 18, Bramki, 05-870 Błonie

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Warszawski Zachodni

Typ

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

170

Nr wpisu do rejestru

22