Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

304/KR - 2021

Adres

Lubelska 50, 26-900 Kozienice

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kozienicki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

108

Nr wpisu do rejestru

32

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615