Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

304/KR - 2021

Adres

Lubelska 50, 26-900 Kozienice

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kozienicki

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

108

Nr wpisu do rejestru

32