Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

332/KR - 2021

Adres

Rolna 27, 07-410 Ostrołęka

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Ostrołęka

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

233

Nr wpisu do rejestru

14

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami