Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

332/KR - 2021

Adres

Rolna 27, 07-410 Ostrołęka

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Ostrołęka

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

233

Nr wpisu do rejestru

14

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615