Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

828/KR - 2021

Adres

Jana Pawła II 12, 17-120 Brańsk

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat bielski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych – 40 miejsc, dla osób w podeszłym wieku – 74 miejsca

Ilość miejsc

114

Nr wpisu do rejestru

-

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami