Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

295/KR - 2021

Adres

3 Maja 116, 09-227 Szczutowo

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Sierpecki

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

86

Nr wpisu do rejestru

21

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615