Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II Piła

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

412/KR - 2021

Adres

11 Listopada 40, 64-920 Piła

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Pilski

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

70

Nr wpisu do rejestru

50