Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II Piła

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

412/KR - 2021

Adres

11 Listopada 40, 64-920 Piła

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Pilski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

70

Nr wpisu do rejestru

50

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615