Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

253/KR - 2021

Adres

Tadeusza Kościuszki 25, 05-190 Nasielsk

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Nowodworski

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

104

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615