Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

253/KR - 2021

Adres

Tadeusza Kościuszki 25, 05-190 Nasielsk

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Nowodworski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

104

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami