Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

459/KR - 2021

Adres

Szpitalna 21, 34-500 Zakopane

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Tatrzański Starostwo Powiatowe w Zakopanem ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku - 25 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych - 45 miejsc

Ilość miejsc

70

Nr wpisu do rejestru

82

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami