Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II Kielce

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

609/KR - 2021

Adres

Jagiellońska 76, 25-734 Kielce

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kielecki Grodzki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

150

Nr wpisu do rejestru

14/2001

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615