Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich Kielce

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

645/KR - 2021

Adres

Króla Jana III Sobieskiego 30, 25-124 Kielce

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kielecki Grodzki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

43

Nr wpisu do rejestru

10/2000

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami